Etusivu Projektit Art & Process Ajankohtaista Me Info
 
08.07.2022
Parkkuuraudan käyttö / Working With a Barking Blade

Video (Video is in Finnish.)


Kulttuurivalveen mediatiedote Palais de Mustajalka -teoksesta. / Kulttuurivalve’s briefing cocerning
Palais de Mustajalka installation. In English below:
Nokelan Varikonpuistoon valmistuu ympäristötaideteos

2:1-Toinen tilassa -projektiin sisältyy muun muassa oksista rakennettu Palais de Mustajalka -teos
2:1-Toinen tilassa on kuvataiteen projekti, jonka tarkoituksena on väliaikaisen tilallisen teoksen ja tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen julkiseen tilaan. Taiteilija Ari Björnin mukaan projektin painopisteenä on kaupunkikudoksen materiaalisen ytimen sijaan sosiokulttuurinen ulottuvuus, yhteisön ja yksilön identiteetti ja näiden välinen suhde.

Teos ja sen tekniikka perustuvat Nokelan kaupunginosan paikallishistoriaan. Kuten linnun pesä, Palais de Mustajalka rakennetaan kerätyistä, sattumanvaraista muotoa noudattavista puun oksista. Teoksen talomainen muoto viittaa sijaintiympäristöönsä mutta eroaa lopulta siitä mitä ympärillä on.

Teoksen suunnittelu ja materiaalin keruu aloitettiin vuoden 2021 keväällä osana Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaupunginosataiteilijat-kokeiluhanketta. Teoksen rakentaminen Varikonpuistoon aloitettiin toukokuussa 2022. Varikonpuistossa, teoksen sijaintiympäristössä järjestetään erilaisia tapahtumia elokuussa 2022 ja kesäkuussa 2023. Teos on puistossa 31.8.2023. asti.

Projekti ja teos toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden ja kulttuuritalo Valveen sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kanssa.

In English
Art&Process creates an impermanent installation art to Varikonpuisto park in the Nokela area. The artwork, which goes by the name Palais de Mustajalka, is part of the 2:1-Toinen tilassa- project. The aim of the project is to plan and create an installation and related event to public space. According to the artist Ari Björn, 2:1-Toinen tilassa project studies the sociocultural dimensions of public space and the identities of both the individual and the community.

Palais de Mustajalka takes inspiration from the local history of the Nokela area. Like a bird´s nest, the artwork is built from twigs and branches collected from the ground.

The design of the work and the collecting of the material began in the spring of 2021 as a part of the Urban Artists pilot project of the City of Oulu and the Ministry of Education and Culture.
The construction of the artwork in Varikonpuisto park started in May 2022. Various events will take place on site in August 2022 and June 2023.

The installation has a lifespan of one year and can be seen in Varikonpuisto park from the 1st of May 2022 until the 31st of August 2023.

The project and the artwork will be made in co-operation with the cultural services of the City of Oulu and the Cultural Centre Valve as well as the city’s environmental and communal services.