Etusivu Projektit Art & Process Ajankohtaista Me Info
 
17.08.2018
Kasvot on

Tekstiä vierittämällä pääset katsomaan videon. / Scroll down for video.

KASVOT ON on tekstimuotoinen interventio julkisessa katutilassa. Teksti on valmistettu kierrätetystä kangasmateriaalista, jota olemme keränneet Espoon alueelta. Interventio tarkastelee päivittäistä ympäristöä ja miten se kerroksittain heijastelee erilaisia globalisoituneen maailman vaikutuksia.

Interventio sijaitsee Espoon hallinnollisen keskuksen ytimessä, kahden hyvin erilaisen kauppakeskuksen välisessä sillassa. Sijainnilla halusimme herättää kysymyksen yhteisen tilan identiteetistä. Kenellä on oikeus päättää mistä ja millaiseksi se rakentuu? Näkyykö asukkaiden vaikutus ympäristön ilmeessä ja arjessa, vai sanelevatko poliittiset intohimot, taloudelliset reunaehdot ja intressit sen miltä ympäristömme näyttää ja tuntuu?

Vaatteiden kautta interventioon nivoutuvat lukuisten ihmisten tarinat. Prosessin myötä uuden muodon saaneista ja yhteen kietoutuneista kankaista punoutuu vahvan identiteetin omaava köysi, jonka vahvuus on sen kerroksellisuudessa.

Content Description
KASVOT_ON is a text-based intervention in a public space. The text is made of recycled cloth material that we have collected from the Espoo area. The intervention examines the daily environment and how it in layers reflects the various impacts and influences of the globalized world.

The intervention is located at the heart of Espoo’s administrative center the Espoon keskus, in a bridge between the two very different shopping centers. By the location we wanted to raise the question of the common space identity. Who has the right to decide what and how it consists of? Are you able to recognize the residents influence on the environment and in everyday life, or does the passioned political agendas, economical preconditions and intrests dictate the appearance and ambiance of our environment?

The garments through this intervention are linked to the stories of many people. Through the process, reformed and intertwined fabrics are bursting with a strong identity rope
of which strength is in its layers.