Etusivu Projektit Art & Process Ajankohtaista Me Info
 
05.09.2013
Memo: We are open!

Art & Process osallistui Checkpoint Helsingin ja Kiasman järjestämään kaksipäiväiseen seminaariin We are open! Organising openness in artistic, curatorial and institutional practices 29.-30.8.2013 Kiasma Teatterilla.

Ensimmäisen aamupäivän puheenvuorot pitivät otsikon OPENNESS alla Aaron Levy Slought Foundationista - Openness as Performance ja kuraattori Juha Huuskonen - Open institutions? Iltapäivällä puhuivat kuraattorit Matteo Lucchetti, Can Gülcü ja Katharina Morawek moderaattori Nora Sternfeldin johdolla aiheenaan INVOLVEMENTS - Situated curatorial practices in the public sphere. Ohjelma jatkui teemalla BECOMING PUBLIC, jossa keskusteluun osallistuivat Dana Yahalomi, Ganzeer and Oliver Marchart.

Toisena päivänä ohjelmassa oli Open space workshop Miikka Penttisen vetämänä. Osallistuimme keskusteluun aiheesta How to maintain trust in openness?

Seminaarissa Aaron Levy painotti tiedon vaihtoa ja avointa tietoa yksityisten ja yritysten välillä. Hän oli raja-aitojen rakentamista vastaan ja kannatti molemminpuolista tietoa yhteiskunnan hyödyksi. Hän näkee tiedon jakamisen rajoittumisen huolestuttavampana (kuka pääsee tiedon äärelle ja kuka ei) kuin tiedon tuottamisen sinänsä.

Juha Huuskonen otti esiin näkökulman, jossa laajamittainen avoimuus joka suuntaan tuottaa ison "koneiston" ja byrokratiaa, jotta asiaa voidaan hoitaa ja viedä eteenpäin. Pitkällä tähtäimellä avointen, vapaaehtoisten ja itsenäisten ryhmien toimintaa on hankala pitää yllä ilman, että ne muuttuvat lopulta rakenteellisiksi toiminnan edellytysten turvaamiseksi.

Toisaalta, Aaron Levy kysyy, miksi itsenäiset toimijat eivät voisi olla muuntuvia ja lakata yhden projektin jälkeen? Niiden luonne voi ihan hyvin olla orgaaninen ja ne voivat antaa tilaa uusille tulijoille tai uudelleen organisoitua (redefine itself).

Matteo Lucchetti esitti avoimuuden periaatteiden vastakohtapareja: Läpinäkyvyys - Byrokratia, Osallisuus - Kohde, Näkyvyys - Sameus. Andy Best esitti yleisöstä kysymyksen: "Kuinka hyvän tekeminen on mahdollista, kun menemme yhteisöihin tekemään sosiaalista taidetta tai jalkaudumme julkiseen tilaan? Morawek ja Gülcü vastavat: "Ei ole tarkoitus "tehdä hyvää" (Do Good), vaan olla todella osana jotain."

Oliver Marchart muistutti, että julkinen on koko ajan syntymässä ja uudelleen määrittymisen tilassa. (Hanna Arendt: "Julkinen on performatiivisen näyttelemisen muodostama tila.")