Ihana koti

Projektin luonne: Yhteistyö- ja näyttelyprojekti
Aihe: kodittomuus
Näkökulma: osallistava prosessi ja kommunikaatio
Avainsanoja: aktiivinen, passiivinen, yhteistyö ja vastuu
Tavoitteet:
1 tuoda koditon esiin aktiivisena toimijana passiivisen autettavan sijaan
2 koko yhteiskunnan vastuun tunnistaminen kodittomuuden ilmiöstä, ei ainoastaan virallisten tahojen.
Toteutuksen vaiheet: taustatutkimus, työpajat ja näyttely + seminaari.
Kesto: maaliskuu 2012 - toukokuu 2013.

Ihana kodissa osallistavuutta lähdettiin tarkastelemaan kodittomille suunnattujen asumisyksiköiden suunnitteluun liittyvien osallistavien prosessien kautta. Kodittomuuden parissa työskentelevät organisaatiot pyrkivät asiakaskuntaansa koskevassa suunnittelussa ottamaan kohderyhmän henkilöitä mukaan suunnitteluun. Osallistavissa prosesseissa mukana olevia kodittomia henkilöitä kutsutaan kokemusasiantuntijoiksi.

Projektin yhteistyötahot: Kuvataiteilija Ari Björnin ja arkkitehti Paolo Caravello, Helsingin Diakonissalaitos, Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA), Helsingin sosiaalivirasto sekä näiden organisaatioiden asiakkaat.